Virksomhedsberedskab


Sammenslutningen går ind for, at flest mulige virksomheder og institutioner har et internt beredskab, samt at disse beredskaber tilpasses behovet på den enkelte arbejdsplads.

Vi er glade for at flere og flere virksomheder og institutioner på frivillig basis opretter effektive, interne beredskaber, som kan imødegå uønskede hændelser i hverdagen.
Bedriftværn


Mange af de nævnte beredskaber udmønter de principper, der er nævnt i § 9 i vejledning om bedriftværn, hvor der opregnes en række fordele ved et bedriftværnets anvendelse i fredstid. Bedriftværn var en videreførelse af de interne beredskaber, som enten opstod spontant eller blev pålagt fra myndighedernes side i løbet af 2. verdenskrig. Den første lovgivning omkring bedriftværn, som det kendes i dag, kom i Civilforsvarsloven i 1951, men først med Beredskabsloven i 1992 blev bekendtgørelse nr. 348 af 11. juni 1998 om bedriftværn udformet som vi ser den nu.